Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

... zawsze będą tacy, którzy na podstawie nazwiska albo krwi w żyłach zechcą Ci powiedzieć, kim jesteś. Nie pozwól, żeby inni decydowali, kim jesteś. Sama za siebie zdecyduj..."
— Dary Anioła: Miasto Niebieńskiego Ognia, C. Clare
Reposted frombanita banita viaschokoladehimmel schokoladehimmel

August 15 2017

- Czy mógłbyś uważać, jak się wyrażasz, Snobku?
- Skąd ta pewność, że jestem snob?
- Bo wyglądasz na bogatego i głupiego - odpowiedziała zdejmując okulary.
- Mylisz się - odparłem. - Jeśli idzie o ścisłość, jestem ubogi i mądry.
- Nieprawda, to ja jestem uboga i mądra.
Patrzyła mi prosto w oczy. Jej oczy były brązowe. Zgoda, może i wyglądam na bogatego, ale nie pozwolę, żeby jakaś tam z Radcliffe'u - choćby nawet z ładnymi oczami - nazywała mnie idiotą.
- A na czym opierasz przekonanie o swojej mądrości? - zapytałem.
- Na tym, że nie poszłabym z tobą na kawę.
- Bo ja bym cię nigdy nie zaprosił.
- To właśnie dowodzi - wyjaśniła - że jesteś głupi.
— E. Segal: "Love Story"
Reposted frompensieve pensieve viacukierpuderx3 cukierpuderx3
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viacukierpuderx3 cukierpuderx3
6938 590a
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca viaboringsoup boringsoup
0820 ac6b
Reposted fromscorpix scorpix viaboringsoup boringsoup
8711 ff09 500
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viastarryeyed starryeyed
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted frombluuu bluuu
3614 07b0 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viatoniewszystko toniewszystko
7037 1aab 500
Reposted fromprzegrany przegrany via3u3a 3u3a
9388 abf3 500
Reposted fromrivela rivela via3u3a 3u3a
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love via3u3a 3u3a
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald vialovelife lovelife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl