Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

8043 6d9b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaSkydelan Skydelan
2233 ecaf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabanshe banshe

On the Edge

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe
6042 bb6f 500
Reposted fromepi epi viaCannonball Cannonball
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakropq kropq
5275 5ea5 500
Reposted fromsometimes sometimes viakropq kropq
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiecznosci wiecznosci
9907 b35a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaCannonball Cannonball
Reposted fromFlau Flau viapaulinac26 paulinac26
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapaulinac26 paulinac26
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viastarryeyed starryeyed
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl