Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

July 23 2018

"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl viahereyes hereyes
4949 a5c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaambermoon ambermoon
4911 f528
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaCannonball Cannonball
5315 3226 500
5299 1f38 500
5281 b346 500
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaagainnewlife againnewlife
4590 f934 500
Reposted fromweheartit weheartit vialittlemouse littlemouse

July 04 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl